Frans Bleiji, shadow magician

He made his first steps in art in 1984 at the Volksuniversity in Vlaardingen, his teacher noticed the progress he made in a short time and gave him the advice to start a education at the Academy. So he did in 1986 at the Royal Academy of Art in The Hague. In the second year he finished it because the lessons became to abstract and such won’t fit at his way of working, so he was going his own way and became a self-thaught artist.

Have objects been stuck on or pinned to the canvas? It certainly seems like it

A note about his work (trompe-l’oeil). Have objects been stuck on or pinned to the canvas. It certainly seems like it; you bend over and involuntary want to feel with your fingers whether the push pin has or has not actually been inserted into the canvas. It hasn’t.

One of many notables reactions to Frans Bleiji’s work, referring to the use of trompe-l’oeil. While using the techniques of chiaroscuro and especially trompe-l’oeil, Frans succeeds in breathtakingly capturing the essence of the subject and the underlyig thoughts. But he is not a artist who likes to tie himself down to one particular way of working although his approach should always contain a aspect of realism.

He was given the nickname “the shadow artist”

Whatever course he chooses to pursue, realism will always be part of the new route. For example, his recent work is a fusion of “work after Mondriaan” and realism in a series of work he would like to call “hand in hand”. And no matter what he produces, the same things always seems to come together in his work because of the fact- and this is certainly worth mentioning here- that Frans is always searching for the third dimension on the flat surface, which why he was given the nickname “the shadow artist” in a newspaper article. Frans is a self-thaught artist who, after studying at the Royal Academy of Art for more than a year, decided to teach himself everything he needed to know as he felt that the route followed at the academy was not his. Work in private possession in; Netherland, Belgium, France, England, America, Ireland, Curacao and Switzerland.

Frans Bleiji Schaduwtovenaar

Zijn er nu voorwerpen op het doek geplakt of geprikt? Het heeft er alle schijn van

Zijn er nu voorwerpen op het doek geplakt of geprikt. Het heeft er alle schijn van, je buigt je voorover en wilt onwillekeurig met je vingers voelen of er nu werkelijk een punaise in het doek is gestoken of niet. Niet dus.

Een van de vele opmerkelijke reacties op het werk van Frans Bleiji,en een verwijzing naar het trompe-l’oeil. Gebruikmakend van de techniek van het clair-obscur en vooral van de trompe-l’oeil slaagt Frans er in om op adembenemende wijze de essentie van het onderwerp en de onderliggende gedachte te verwoorden. Maar hij is er de kunstenaar niet naar om zich vast te leggen op een bepaalde manier van werken, vooropgesteld dat ten alle tijden het realisme er onderdeel van uit moet maken.

Hij kreeg de bijnaam “de schaduw-tovenaar” 

Welke weg hij dan ook bewandelt, het realisme is altijd onderdeel van het nieuwe traject. Recent werk is dan de samensmelting van “op Mondriaan geijkt werk” en daar dan het realisme in verwerkt, een serie werken die hij dan wil betitelen als “hand in hand”. En wat hij dan ook maakt, veel zaken komen dan ook iedere keer weer bij elkaar samen, want wat dan toch zeker even vernoemd dient te worden is het gegeven dat Frans in zijn werk de derde dimensie zoekt, de derde dimensie op het platte vlak wat hem dan in een krantenartikel de bijnaam “de schaduw-tovenaar” heeft opgeleverd.

Frans is auto-didact en heeft zich na een verblijf van ruim een jaar op de Koninklijke Academie te Den Haag zich zelf alles aangeleerd daar de ingeslagen weg op de academie niet de zijne was.

Trompe l’oeil

Portfolio

Mondriaan

Portfolio

Toys

Portfolio

Still life

Portfolio